برگزاری کلاس های طرح جوانه های صاحین پایگاه شهید بهشتی زمان برگزاری: یکشنبه ها               ساعت: 10 الی 11              کلاس :حفظ قرآن              تعداد شرکت کنندگان:6